ข้อคิด, ความประทับใจ ที่ผมได้จาก Course ORGANICE WORKSHOP #1 ~ จด จำ ทำให้ได้~

(credit cover: ทีมงาน Creative Talk)

     ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมคอร์ส ORGANICE WORKSHOP #1 ~ จด จำ ทำให้ได้~ โดยพี่โจ้ ฉวีวรรณ คงโชคสมัย ซึ่งผมได้ข้อคิด และความประทับใจในหลายส่วน จึงขอมาแบ่งปันตัวเองสัมผัสได้ ในรูปแบบหัวเรื่องสั้นพร้อมคำอธิบายโดยสังเขป ประมาณนี้ครับ

Continue reading

ข้อคิด, ความประทับใจ ที่ผมได้จาก Micro-Learning Scrum Framework ตอนที่ 1

(credit cover: เพจ บริษัท สยามชำนาญกิจ จำกัด https://www.facebook.com/siamchamnankit)
     
     ผมได้มีโอกาสเข้าร่วม Micro-Learning Class ยามเช้าตรู่ Scrum Framework  โดยพี่ ประธาน ด่านสกุลเจริญกิจ ซึ่งผมได้ข้อคิด และความประทับใจในหลายส่วน จึงขอมาแบ่งปันตัวเองสัมผัสได้ ในรูปแบบหัวเรื่องสั้นพร้อมคำอธิบายโดยสังเขป ประมาณนี้ครับ

Continue reading

สรุปสิ่งที่ผมได้รับรู้จาก Session การเปลี่ยนผ่านศักยภาพผู้นำในสถานการณ์โควิด-19 เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

(credit cover: เพจ MBA มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี https://www.facebook.com/MBA.BTU/ )
     
     ผมได้มีโอกาสได้รับชม session การเปลี่ยนผ่านศักยภาพผู้นำในสถานการณ์โควิด-19 เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน โดย ดร. วรภัทร ภู่เจริญ อำนวยการจัดงานโดย นิสิต MBA สาขาการจัดการของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งผมเล็งเห็นจุดที่น่าสนใจหลายจุด จึงขอสรุปตามที่ตัวเองรับรู้มาได้ประมาณนี้ครับ

     หมายเหตุ: ถ้ามีการถอดความผิดพลาดใด ผมขอน้อมรับความผิดพลาดจากการสื่อสารนี้นี้แต่เพียงผู้เดียวครับ

Continue reading