IARC เรตติ้งนี้คืออะไร?

มีโอกาสได้ใช้งาน Epic Game Launcher เพื่อการจับจ่ายใช้สอยเงินซื้อ game ไป แล้วเห็นภาพสี่เหลี่ยมสีดำขาว ระบุตัวเลข เกิดความสงสัย จึงไปค้นหาแล้วมาเล่าสรุป ดังนี้

Continue reading